MDK "Koszutka" i Filia "Dąb" w Katowicach

Polityka prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności.

W związku z wprowadzonymi w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO pragniemy poinformować Panią, Pana o tym, iż chronimy Państwa dane osobowe, a nadto o prawach, które Pani/Panu przysługują:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury "Koszutka" w Katowicach.

Dane kontaktowe
Miejski Dom Kultury "Koszutka"
ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice
Telefon: +48 32 258 92 00, +48 32 258 99 77
Fax: +48 32 258 99 78
E-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Strona www

Dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Rozmowa telefoniczna

W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią. Dane te przetwarzamy tylko w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością.

Zgoda

W przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Pani/ Pana dane na postawie zgody i jedynie w celu, który określamy prosząc o wyrażenia przez Państwa zgody. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Państwem lub zawarcia umowy. W przypadku gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie zarządzenia Dyrektora w sprawie Instrukcji archiwalnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Dane wizerunkowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Miejski Dom Kultury "Koszutka" informuje, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Agencjai Interaktywnej IntraCOM.pl w Katowicach lub podmiotów, które muszą być niezbędnie zaangażowane w sprawę odpowiedzi na waszą prośbę. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan następujące prawa:

Przeglądarka internetowa a pliki cookies

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej Elektrobudowy SA mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

Dla przykładu podajemy linki do zmiany ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Pamiętaj, że na naszej stronie pliki cookies mają za zadanie zapewnić Ci komfort i wygodę jej użytkowania. Nie zbieramy żadnych danych, które mogłby by Cię zidentyfikować.
Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają państwo anonimowymi tak długo, aż sami państwo nie zdecydują inaczej.

Zmiana polityki prywatności

Miejski Dom Kultury "Koszutka" zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl