MDK "Koszutka" i Filia "Dąb" w Katowicach

Newsletter

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury "Koszutka" w Katowicach.

Dane kontaktowe
Miejski Dom Kultury "Koszutka"
ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice
Telefon: +48 32 258 92 00, +48 32 258 99 77
Fax: +48 32 258 99 78
E-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

Newsletter

Dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, tj. przesyłania informacji o działalności MDK "Koszutka" poprzez Newslettera.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl