MDK "Koszutka" i Filia "Dąb" w Katowicach

Spacer po Katowicach (2020-08-31, Poniedziałek)

 
spacer po Katowicach
 

Konkurs promujący nasze kochane Katowice

Co należy zrobić?

 • Zachęcamy do podzielenia się swoimi ciekawymi krajoznawczo trasami spacerowymi po naszym mieście.
 • Opis trasy wraz ze zdjęciami miejsc będzie można wysyłać na maila Organizatora konkursu filiadab@mdkkoszutka.pl lub na facebooka : Miejski Dom Kultury "Koszutka" filia "Dąb"

Cel

 • Działanie ma na celu promocję miasta Katowice, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń spacerowiczów oraz pokazanie innym osobom miejsc ciekawych i wartych zobaczenia zachęcając tym samym do ich poznania. 

Termin zgłoszeniaKonkurs plakat

Rozpoczęcie działań od 7 maja 2020r., zakończenie 31 sierpnia 2020r.
 

Nagrody

Autorzy najciekawszych tras spacerowych otrzymają nagrody.

RODO

Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik przenosi na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do przesłanych zdjęć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia i bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na następujących polach eksploatacji:

 1. Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,
 2. Utrwalanie i zwielokrotnianie w celu przechowywania,
 3. Wykorzystanie zdjęć do promowania konkursu, jak również Organizatora konkursu,
 4. Wprowadzanie do pamięci komputera oraz systemów, którymi dysponuje Organizator konkursu,
 5. Wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym do Internetu,
 6. Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji zdjęć na potrzeby organizatora konkursu w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
 7. Opracowania, przetwarzanie i modyfikacji.

*Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wyboru nadesłanych materiałów

* Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanych zdjęć i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Powiązane wydarzenie w kalendarium:

wszystkie wiadomości

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl