MDK "Koszutka" i Filia "Dąb" w Katowicach

Aktualności

Wyniki konkursu Wodny Świat (2019-05-30, Czwartek)

 

Woda

to nie tylko morskie głębiny, ale także „kałuża w drodze do szkoły”, czy źródło wykorzystywane w codziennych, domowych czynnościach. Wodny świat skrywa wiele tajemnic. Konkurs pozwoli spojrzeć szerzej na to zjawisko i odkryć jakie niesamowite skarby można znaleźć w „wodnym świecie”.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów Komisja.
Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Laureaci zostaną wyłonieni w czterech kategoriach wiekowych: 
5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat.
O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym podsumowaniu konkursu 
w Středisku volného času Korunka w Ostravie 12 kwietnia 2019r. 
Organizatorzy zapewniają dojazd laureatów do Czech autokarem.
Laureaci i opiekunowie korzystający z transportu Organizatora są zobowiązani 
do posiadania aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.
W przypadku prywatnego dojazdu laureatów do Czech, Organizatorzy 
nie zwracają kosztów podróży.
Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów, 
którzy zastrzegają sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji bez zgody autora 
i bez uiszczenia autorowi należności finansowych.

Postanowienia końcowe
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję prac w czasie 
trwania wystawy, odbywającej się w siedzibie Organizatorów oraz na 
opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Organizatorów oraz 
w wydanym folderze pokonkursowym.
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac 
na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez publiczne 
wystawienie, odtworzenie, utrwalania i zwielokrotniania utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Wątpliwości w zakresie stosowania Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy 
i jego interpretacja jest wiążąca. 
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatorów.
Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerami: 
32 258 92 00, 32 258 99 77, e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl, www.mdkkoszutka.pl.

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

I miejsce
Natalia Milarska
Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi Tychy

II miejsce
Michalina Sroka
Klub „Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

III miejsce
Lena Bernatowicz
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borku Starym

Wyróżnienia:

 

Kategoria wiekowa 7-9 lat:

I miejsce
Oliwia Szarowska
Młodzieżowy Dom Kultury - Lublin

II miejsce
Miłosz Parol
SP nr 30 Lublin

III miejsce
Magdalena Kierzek
SP nr 7 Ruda Śląska

Wyróżnienie:

Zosia Kapłon
SP nr 10 Katowice

 

Kategoria wiekowa 10-12 lat:

I miejsce
Szymon Dąbrowski
Dom Kultury Łapy

II miejsce
Antonina Bilczyńska
Pałac Młodzieży Katowice

II miejsce
Nikola Gorzelak
Gminny Ośrodek Kultury Boronów

III miejsce
Maja Trojan
Pałac Młodzieży Katowice 

Wyróżnienia:

Zuzanna Drapacz
SP nr 36 Katowice

Tomasz Romanowski
ZSP dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Katowice

 

Kategoria wiekowa 13-15 lat:

I miejsce
Zuzanna Kłosko
Dom Kultury Łapy

III miejsce
Zuzanna Sękała
Pałac Młodzieży Katowice 

Wyróżnienie:

Aleksandra Stemplewska
SP nr 53 z oddziałami integracyjnymi Częstochowa

 

Praca przestrzenna 

II miejsce
Jan Kusina
SP nr 58 Katowice

 

Praca nr 1000

Dawid Wójcicki
SP nr 22 Ruda Śląska 

 

Wyróżnienia od Fundacji Śląskie Anioły:

Magdalena Kwiecień
MP nr 94 Katowice

Dominika Bekman
SP nr 9 Katowice

Martyna Pandzioch
Gminny Ośrodek Kultury Boronów

wszystkie wiadomości
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl